Materiali so bistveni del vsake kakovostne priprave in pri polaganju ploščic.